Rodzaje szkoleń dla administracji publicznej

Aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki, pracownicy urzędów miast, gmin, województw czy ministerstw muszą dysponować odpowiednimi kompetencjami. Sposobem na podniesienie kwalifikacji urzędników jest udział w specjalnego rodzaju szkoleniach. Administracja publiczna stawia szczególne wymagania w tym obszarze, ponieważ wprowadzanie nowych przepisów i procedur wymaga od pracowników nieustannego pogłębiania swojej wiedzy.

Szkolenia dla urzędników administracji publicznej

W sektorze administracji publicznej, dostępne szkolenia podzielić można na dwie kategorie pod względem zawartości merytorycznej – szkolenia twarde oraz miękkie. Te pierwsze dotyczą kwalifikacji zawodowych, które są konieczne do wykonywania określonej pracy. Szkolenia miękkie przyczyniają się natomiast do poprawy umiejętności personalnych, a tym samym indywidualnych cech urzędników. W zakres szkoleń twardych dla administracji publicznej wchodzą takie tematy, jak np. finanse publiczne, przepisy prawne, kadry i płace, ochrona danych osobowych, księgowość czy public relations. Szkolenia miękkie obejmują natomiast m.in. zarządzanie czasem, wystąpienia publiczne, komunikację interpersonalną czy obsługę klienta.

Sposób prowadzenia szkoleń

Rodzaje szkoleń dla administracji publicznej klasyfikować można również ze względu na sposób ich prowadzenia. W zależności od firmy szkoleniowej, nauka obydwa się w ramach procesu edukacyjnego odpowiednio dobranego do potrzeb uczestników. Dla sektora publicznego prowadzone może być np. otwarte lub zamknięte szkolenie rozliczenie VAT, a także szkolenie w formie online za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Kursy te otwarte są dla wszystkich zainteresowanych, a najczęściej odbywają się bezpośrednio w siedzibie firmy szkoleniowej. Przyswojona poprzez odpowiednie szkolenie sprawozdawczość lub inna tematyka może być też prezentowana wyłącznie dla grup zamkniętych, zwykle pracowników jednego urzędu. Ich prowadzenie może się odbywać w siedzibie firmy szkoleniowej, stacjonarnie w wybranym urządzenie lub wyjazdowo.

Przykładowe tematyki szkoleń

Szkolenia dla administracji publicznej mogą być poświęcone np. etyce i przeciwdziałaniu korupcji w miejscu pracy. Taka tematyka stanowi ważny punkt odniesienia w planowaniu różnych działań, a także podejmowaniu decyzji. Szkolenie to łączy w sobie aspekty prawne z informacjami na temat dobrych praktyk urzędowych, z uwzględnieniem specyfiki pracy w administracji publicznej. W ramach kursu odbyć można też np. szkolenie usuwanie drzew, określające zasady wycinki roślinności na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora.